Списак судских преводилаца

Постављање сталних судских преводилаца

Поступак за постављање и разрешење сталних судских преводилаца регуласан је Правилником о сталним судским тумачима.

Поступак именовања и разрешења сталних судских преводилаца спроводи Министарство правде.  Оглас за именовање преводилаца објављује Министар правде, на предлог председника виших судова који су уочили недовољан број преводилаца за одређене стране језике.

Министарство правде води евиденцију о преводиоцима у електронском облику која је јавно доступна преко интернет странице министарства.

Виши суд у Ужицу води списак судских преводилаца за подручје овог суда.

Званичне податке о судским преводиоцима који се воде у евиденцији Миннистарства правде можете погледати овде.

 

Дневник извршених превода

Обавештавају се стални судски преводиоци са подручја Вишег суда у Ужицу, да оверу дневника извршених предмета могу обавити у просторијама судске управе. погледај документ