Преводиоци за руски језик

1. БУЋИЋ ВЕРИЦА, Београд

Лазаревачки друм 9, 011/35551-461, 031/582-938, 064/289-24-62, 031/552-391

 

2. ЈЕРЕМИЋ ГОРДАНА, Ужице
Десанке  Максимовић 12 а , 031/553-099, 064/40-50-987

 

3. ТЕРЗИЋ СВЕТЛАНА, Ужице
Марије Маге Магазиновић 7, 031/511-383, 064/39-023-79