Судије Вишег суда у Ужицу

  1. РАДМИЛА РАЈИЋ - председник суда
  2. ЗОРАН МИЛИНКОВИЋ-судија
  3. ДРАГАНА МИЋУНОВИЋ - судија
  4. РАДМИЛА НИНКОВИЋ - судија
  5. ВЕРИЦА ПАНТЕЛИЋ- судија
  6. РАДЕНКО ЗЕЧЕВИЋ - судија
  7. БИЉАНА ТОМОВИЋ - судија
  8. ЉУБИША Р. РАДУЛОВИЋ - судија
  9. ЈОВИША ЛАЗАРЕВИЋ - судија