Рехабилитације

Рех 3/15 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Милосављевић Ђорђа из Ровиња.

Рех 4/15 - Захтев за рехабилитацију Божовић Милинка из Приличког Кисељака.  

Рех 5/15 - Захтев за рехабилитацију Божовић Гвозденије из Лопаша. 

Рех 6/15 - Захтев за рехабилитацију Божовић Милана из Лопаша. 

Рех 7/15 - Захтев за рехабилитацију Фет Матије из Риђица, Сомбор.

Рех 8/15 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Томаса Матајса из Крушевља.

Рех 9/15 - Захтев за рехабилитацију Фет Елизабете из Риђица, Сомбор.  

Рех 1/16 - Захтев за рехабилитацију Павловић Новака из Пилице.  

Рех 2/16 - Захтев за рехабилитацију Јеремић Видоја из Бајине Баште.

Исправка решења Рех 2/16

Рех 3/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јовановић Милисава из Никшића, Република Црна Гора.

Рех 4/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јаџић Тодора из Горње Беле Реке

Рех 5/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Поповић Радојка из Пожеге

Рех 10/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Станисављевић Драгоја из Средње Добриње

Рех 14/16 - Захтев за рехабилитацију  Милановић Младена из места Desiny, Francuska

Рех 15/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Савић Милоша из Пожеге

Рех 3/17 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Механџић Јована из Пожеге.

Рех 4/17 - Захтев за рехабилитацију Благојевић Миодрага из Ужица.

Рех 3/18 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Радосављевић Жунић Миленка и Тине.