Судска пракса

На овим страницама ће бити омогућен увид у судску праксу Вишег суда у Ужицу. Надамо се да ће бити од користи нашим колегама из основних судова који су у надлежности нашег суда, али и свим осталим заинтересованим.

 

Тренутно су дате само одлуке везане за решења Изборне комисије и рехабилитације, али ће у најскоријем времену бити постављене одлуке везане и за друге материје.

 

Можете погледати праксу из следећих области: