Поступак судске рехабилитације

Закон о рехабилитацији (“Службени гласник РС”, бр. 92/2011) - Овим законом уређују се рехабилитација и правне последице рехабилитације лица која су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога, лишена живота, слободе или других права до дана ступања на снагу овог закона:

1) на територији Републике Србије без судске или административне одлуке;

2) изван територије Републике Србије без судске или административне одлуке војних и других југословенских органа, ако су имала или имају пребивалиште на територији Републике Србије или држављанство Републике Србије;

3) судском или административном одлуком органа Републике Србије;

4) судском или административном одлуком војних и других југословенских органа, ако су имала или имају пребивалиште на територији Републике Србије или држављанство Републике Србије.

Право на рехабилитацију има лице из става 1. тач. 3) и 4) овог члана ако је судска или административна одлука донета противно начелима правне државе и општеприхваћеним стандардима људских права и слобода.

Право на рехабилитацију имају и лица из става 1. овог члана која се, у складу са законом и другим прописима, сматрају борцима народноослободилачког рата.

Право на рехабилитацију немају лица која су за време трајања Другог светског рата на територији Републике Србије лишена живота у оружаним сукобима као припадници окупационих оружаних снага и квислиншких формација.

 

Рехабилитације

Рех 3/15 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Милосављевић Ђорђа из Ровиња.

Рех 4/15 - Захтев за рехабилитацију Божовић Милинка из Приличког Кисељака.  

Рех 5/15 - Захтев за рехабилитацију Божовић Гвозденије из Лопаша. 

Рех 6/15 - Захтев за рехабилитацију Божовић Милана из Лопаша. 

Рех 7/15 - Захтев за рехабилитацију Фет Матије из Риђица, Сомбор.

Рех 8/15 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Томаса Матајса из Крушевља.

Рех 9/15 - Захтев за рехабилитацију Фет Елизабете из Риђица, Сомбор.  

Рех 1/16 - Захтев за рехабилитацију Павловић Новака из Пилице.  

Рех 2/16 - Захтев за рехабилитацију Јеремић Видоја из Бајине Баште.

Исправка решења Рех 2/16

Рех 3/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јовановић Милисава из Никшића, Република Црна Гора.

Рех 4/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јаџић Тодора из Горње Беле Реке

Рех 5/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Поповић Радојка из Пожеге

Рех 10/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Станисављевић Драгоја из Средње Добриње

Рех 14/16 - Захтев за рехабилитацију  Милановић Младена из места Desiny, Francuska

Рех 15/16 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Савић Милоша из Пожеге

Рех 3/17 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Механџић Јована из Пожеге.

Рех 4/17 - Захтев за рехабилитацију Благојевић Миодрага из Ужица.

Рех 3/18 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Радосављевић Жунић Миленка и Тине.

 

 

 

УРАЂЕНЕ  ПРЕДМЕТЕ  РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ  ИЗ  ПРЕТХОДНИХ  ГОДИНА  МОЖЕТЕ  ПОГЛЕДАТИ  овде