Уверења и обрасци

Уверење да се против лица не води истрага или поступак овде.

 

Захтев за давање наследничке изјаве овде.

 

Уверења се предају у пријемној канцеларији Основног  суда у Ужицу, у приземљу, канцеларија број 17.