Судске таксе


Парнични и извршни поступак

вредност спора: до 10.000 дин

1.900

од 10.000 до 100.000 дин

1.900+4% од вс

од 100.000 до 500.000 дин

9.800+2% од вс.

од 500.000 до 1.000.000 дин

29.300+1% од вс

преко 1.000.000 дин

48.800+0,5% од вс

а највише 97.500

* вредности су дате у динарима

 

Уговори

до 10.000

980

од 10.000 до 100.000

980+1%

од 100.000 до 1.000.000

2.900+0,5%

преко 1.000.000

12.600 +0.25%
а највиша је 39.000

ако је вредност
уговора непроцењива

1.900

за оверу потписа уговора о поклону плаћа се 50% од таксе из тачке 1 односно 2 овог става

 

за уговор о закупу и уговор где
нема вредности ..

1.900

* вредности су дате у динарима
 

Оставински поступак

до 5.000

590  

од 5.000 до 20.000

590+2%

од 20.000 до 50.000

1370+1.5%

од 50.000 до 200.000

2800 +1%

преко 200.000

6700 + 0,5%а највећа такса је 75.00 

* вредности су дате у динарима
 

Ванпарнични поступак

за предлог

390

за склапање брака

260

за жалбу на одлуку

390

за деобу

1.900

за одлуку, жалбу и Гж одлуку

1.300

за предлог за уређење међа, за одлуку, за жалбу и Гж одлуку

1.900

* вредности су дате у динарима
 

Таксе

Судске таксе су дефинисане Законом о судским таксама објављеном у службеном гласнику Републике Србије број  28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/2004, 61/05, 116/08, 31/09, 101/11 и 93/12.

 

ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ  ТАКСИ можете преузети овде.

Важећи Закон о судским таксама можете погледати овде