Судије Вишег суда у Ужицу

 1. РАДМИЛА РАЈИЋ - председник суда
 2. ЗОРАН МИЛИНКОВИЋ-судија
 3. ДРАГАНА МИЋУНОВИЋ - судија
 4. РАДМИЛА НИНКОВИЋ - судија
 5. ВЕРИЦА ПАНТЕЛИЋ- судија
 6. РАДЕНКО ЗЕЧЕВИЋ - судија
 7. БИЉАНА ТОМОВИЋ - судија
 8. ЉУБИША Р. РАДУЛОВИЋ - судија
 9. ЈОВИША ЛАЗАРЕВИЋ - судија
 

Остали запослени

СУДСКА УПРАВА
 1. МИЛИЦА КАРАПАНЏИЋ,  секретар суда, самостални саветник
 2. ДРАГИЦА ПИШЧЕВИЋ, административно технички секретар, референт

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

 1. ЗОРИЦА ЦВЕТИЋ, судијски помоћник - виши судијски сарадник, самостални саветник 
 2. СУНЧИЦА МИСАЈЛОВИЋ, судијски помоћник - виши судијски сарадник, самостални саветник, портпарол суда
 3. НЕБОЈША МАРИНКОВИЋ, судијски помоћник - виши судијски сарадник, самостални саветник

РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР

 1. ПРЕДРАГ АКСЕНТИЈЕВИЋ, систем администратор, саветник
 2. МИЛКА МАРКОВИЋ, систем администратор, саветник

ПИСАРНИЦА ВИШЕГ СУДА
 1. ПРЕДРАГ МИЛИВОЈЕВИЋ, упрaвитељ писарнице, саветник
 2. ТАТЈАНА НИКОЛИЋ, уписничар у кривичној писарници референт
 3. ЗОРИЦА НИКОЛИЋ , уписничар у грађанској писарници, референт
 4. СВЕТЛАНА ЈЕВТОВИЋ, архивар, референт
 5. ДРАГАНА ГАВРИЛОВИЋ-БОШЊАКОВИЋ , пријем и експедиције поште,
  референт
 6. РАДОВАНКА РАДУЛОВИЋ, достављач, намештеник IV врсте

 

РАЧУНОВОДСТВО

 1. ЖЕЉКО АЛЕКСАНДРИЋ, шеф рачуноводства, саветник
 2. МИЛИЦА БАТАКОВИЋ, сарадник за финансијско пословање, сарадник

ЗАПИСНИЧАРИ И ДАКТИЛОГРАФИ

 1. МИЛИЈАНА КОСТАДИНОВИЋ, записничар, референт
 2. ДРАГИЦА КОВАЧ, дактилограф, намештеник IV врсте
 3. ВЕРА ЈАНКОВИЋ, дактилограф, намештеник IV врсте
 4. ЗОРИЦА КНЕЖЕВИЋ,дактилограф, намештеник IV врсте
 5. МИЛКА РИСТОВИЋ, дактилограф, намештеник IV врсте
 6. ВЕЛИНКА СТАРЧЕВИЋ, дактилограф, намештеник IV врсте
 7. СТАНИКА ГЛИГОРИЈЕВИЋ, дактилограф, намештеник IV врсте

ВОЗАЧИ

 1. МИОДРАГ ДУБЉАНИН, возач, намештеник IV врсте

СУДСКА СТРАЖА

 1. ВЕСЕЛИН ВАСИЋ, правосудни стражар, намештеник IV врсте
 2. САША ЧЕЛИКОВИЋ,  правосудни стражар, намештеник IV врсте
 3. МИЛОШ КАРАИЧИЋ, правосудни стражар, намештеник IV врсте
 4. ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ правосудни стражар, намештеник IV врсте
 5. МИЛИВОЈЕ КОСТИЋ , правосудни стражар, намештеник IV врсте
 6. МИЛАН ЈАНКОВИЋ, правосудни стражар, намештеник IV врсте
 7. ДРАГО МИТРОВИЋ, руководилац правосудне страже и противпожарне заштите,  правосудни стражар, намештеник IV врсте


СПРЕМАЧИЦЕ

 1. СНЕЖАНА КНЕЖЕВИЋспремачица, намештеник VI врсте