Списак судских преводилаца

Постављање сталних судских преводилаца

Поступак за постављање и разрешење сталних судских преводилаца регуласан је Правилником о сталним судским тумачима.

Поступак именовања и разрешења сталних судских преводилаца спроводи Министарство правде.  Оглас за именовање преводилаца објављује Министар правде, на предлог председника виших судова који су уочили недовољан број преводилаца за одређене стране језике.

Министарство правде води евиденцију о преводиоцима у електронском облику која је јавно доступна преко интернет странице министарства.

Виши суд у Ужицу води списак судских преводилаца за подручје овог суда.

Званичне податке о судским преводиоцима који се воде у евиденцији Миннистарства правде можете погледати овде.

 

Дневник извршених превода

Обавештавају се стални судски преводиоци са подручја Вишег суда у Ужицу, да оверу дневника извршених предмета могу обавити у просторијама судске управе. погледај документ

 

 

Преводиоци за енглески језик

1. МАРИНКОВИЋ ИВАНА,  из Ужица
Ул. Проте Матеје Ненадовића 11,  031/542-695, 060/511-41-30

2. ТЕШИЋ СНЕЖАНА, из Ужица
Ул. Д. Туцовића 97/30, 031/513-522 , 062/413-522

3. ЧУМИЋ ГОРДАНА, из Ужица
Ул. Видовданска 43, 031/521-951; 064/120-61-71

 4. НИКАЧЕВИЋ ДУШАНКА, из Ужица
Ул. Д. Туцовића 179, 031/522-080, 064/17-34-900

5. БАШТИЋ БРАНИСЛАВА, из Ужица
Ул. Д. Туцовића 43/30, 031/514-641, 064/382-15-32

6. ДРАГОЈЛОВИЋ АНА, из Б. Баште
Ул. Кнеза Милана Обреновића 35/2, 031/861-795, 031/863-730, 065/863-73-03

7. ДЕСПОТОВИЋ МАРИНА, из Ужица
Ул. Ужичке републике 5 031/516-792, 063/632-081

8. ДЕСПОТОВИЋ АНГЕЛА, из Прибоја
Ул. Лимска 32, 064/143-82-33

9. ЛАЗАРЕВИЋ ГОРДАНА, из Пожеге
Ул. Бакионичка 5/1 , 031/816-317

10. МИЋИЋ АЦО, из Ариља
Ул. Жртава фашизма 6, 031/894-764, 063/681-764

11. МИЛОСАВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, из Ариља
Ул. М. Глишића 38/10 , 031/891-930, 063/77-666-18, 065/67-76-667

12. ТОПАЛОВИЋ РУЖИЦА, из Ужица
Ул. Д.Туцовића 44/97, 031/523-393; 064/10-44-077

13. ДРОБЊАКОВИЋ ОЛИВЕРА, из Ужица
Ул. Видовданска 6, 031/519-456, 064/23-122-96

14. ЋУРИЧИЋ МАРИЈА, из Београда
Ул. Краљевачка 7, 011/2467-521, 063/80-35-139

15. AЏИЋ БРАНКА, из Ужица
Ул. Церска 8, 031/517-788
, 064/131-25-05

16. ЦИЦВАРИЋ АНА, из Ужица
Ул. Петронија Шиша 1, 031/563-733; 064/174-42-40

17. КОВАЧЕВИЋ ДАНКА, из Ужица
Ул. Градска 14, 031/555-266; 063/50-65-16

18. СТАМАТОВИЋ НАТАША, из Ужица
Ул. Николе Пашића 26, 031/514-746;   064/119-92-32

19. АЛЕКСИЋ ОЛГА, из Ужица
ул. Војводе Маслаћа 17, 031/515-203, 062/41-04-92

20. ВУЈОВИЋ ГОРАН, из Ивањице
ул. Цара Уроша  36, 064/177-25-56 , 062/80-21-505

21. РАЛИЋ НАТАША, из Ужица
Ул. Косовска 43/23,

22. ЗАГОРЧИЋ НАТАША, из Ужица
Ул. Романијска 53, тел. 031/515-815; 063/287-775

23. СТОЈКАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, из Б.Баште
ул. Војислава Јелисавчића 39, тел. 031/386-42-24, 062/746-819

24. ПОПОВИЋ ЗОРИЦА из Прибоја
Моше Пијаде 1, тел. 033/454-132, 064/206-71-88

25. ЈЕРЕМИЋ-МИЋОВИЋ ЕМИНА, из Ужица
ул. Шумадијска 60, тел. 031/513-710; 064/208-27-49

26. БРАНКИЦА СКОРКОВИЋ, Ужице
ул.Милана Ракића 10, тел. 031/552-906; 065/84-29-823

27. САНДРА ЈЕВЕРЧИЋ, Београд
Војводе Степе 481X/3, тел. 064/166-19-96

 

Преводиоци за немачки језик

1. ВУКОВИЋ ВЕРА, из Ужица
Ул. Хероја Јерковића 45, 031/564-063; 064/177-66-76

2. ПОПОВИЋ БОЖАНА, Златибор
Обудојевица 123 , 031/845-472; 063/173-23-53

3. РАКОВИЋ МИЛОРАД, из Ужица
Димитрија Туцовића  50, 031/513-977

4. КОЈАДИНОВИЋ ДРАГАНА, Прибој
Зеленац 22 , 033/2452-529, 062/881-57-14

5. ИВАНОВИЋ МАРА, Севојно
Александра Вучковића 9/24, 031/533-522; 031/591-132; 064/411-27-81

6. ДРУЛОВИЋ НЕВЕНКА, Ужице
Николе Пашића 46/3, 031/516-348; 064/402-60-37

7. ШОЈИЋ МИЛИНКА, Пожега
Р.Ковачевића 5/1, 063/649-109

8. ВИЛАРЕТ МИЛОРАД, Прибој
Немањина 30, 033/247-52-048, 065/520-48-00

9. ДЕСПОТОВИЋ АНГЕЛА, Прибој
Лимска 32; 064/143-82-33

10. МИЛИНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА из Пожеге
Војводе Мишића 8/52

 

Преводиоци за француски језик


1. РАТКОВИЋ ВЕРА, Чајетина,
Андрије Јевремовића 276, 031/843-302

2. ШМАКИЋ МИЛЕНКО, Пожега, 
Висибаба1, 031/ 724-331

3. ИНЂИЋ ДРАГО, Ужице
Михајла Илића 43, 031/555-201; 064/343-88-09

4. ПЕЈОВИЋ ДОБРИЛА, Ужице
Војвођанска 158, 031/522-086; 060/055-94-94

 

Преводиоци за руски језик

1. БУЋИЋ ВЕРИЦА, Београд

Лазаревачки друм 9, 011/35551-461, 031/582-938, 064/289-24-62, 031/552-391

 

2. ЈЕРЕМИЋ ГОРДАНА, Ужице
Десанке  Максимовић 12 а , 031/553-099, 064/40-50-987

 

3. ТЕРЗИЋ СВЕТЛАНА, Ужице
Марије Маге Магазиновић 7, 031/511-383, 064/39-023-79

 


Страна 1 од 2