АРХИВА


Рех 11/08 - Захтев за рехабилитацију Усиљанин Витомира на захтев предлагача Усиљанин Мијодрага из Ивањице.

Рех 5/10 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Пурић Димитрија из Нове Вароши.

Рех 7/10 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Перовић Радише из Севојна.

Рех 8/10 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јовићевић Прерада из села Лорет.

Рех 9/10 - Захтев за рехабилитацију Вејзовић Светислава, из Бајине Баште.

Рех 2/10 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Марковић Михаила из Пријановића.

Рех 12/10 - Захтев за рехабилитацију Мисаиловић Милене из Ужица.

Рех 13/10 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Маслар Стојана из Пријановића.

Рех 1/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јокoвић Андрије из Скржути.

Рех 2/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јовићевић Љубивоја из Пожеге.

Рех 3/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Куртић Милана из Свештице.

Рех 4/11 - Захтев за ртехабилитацију  сада пок. Куртић Стојке из Свештице.

Рех 5/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Станић Милоша из Кремана.

Рех 6/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Томић Тодора из Горобиља.

Рех 9/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Лукић Милице из Миросаљаца.

Рех 10/11 - Захтев за регабилитацију сада пок. Вуњеровић Милана из Горјана.

Рех 11/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Милићевић Ранка из Драгојевца.

Рех 12/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Бонџулић Велимира из Каленића.

Рех 13/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Лавренчић Радмила из Београда.

Рех 14/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Пауновић Вукадина из Стрмова.

Рех 14/11 - Исправка решења Рех. 14/11

Рех 15/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Ђерић Живана из Севојна.

Рех 16/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Татовић Марка из Тисовице.

Рех 17/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Живковић Крсмана  из Сече Реке.

Рех 18/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Филиповић Милоша из Варде.

Рех 19/11 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Вилимановић Радоша и Мандалине из Добрача.

Рех 1/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Павловић Миодрага из села Скакавци.

Рех 2/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок Божић Никодина из Заовина.

Рех 3/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок Механџић Раденка и Бранислава из Расне.

Рех 4/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Радоњић Дмитра из Сивчине.

Рех 5/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јелисавчић Тома из Заовина.

Рех 5/12 - Исправка решења Рех. 5/12.

Рех 6/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Станић Милисава из Горобиља.

Рех 7/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Веизовић Зорке из Црвице.

Рех 8/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Живковић Илије из Пожеге.

Рех 9/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Софијанић Светозара из Ужица.

Рех 10/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јелисавчић Тома из Заовина.

Рех 11/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Недељковић Страјина из Вирова.

Рех 12/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јанковић Ђорђа из Речица.

Рех 13/12- Захтев за рехабилитацију Јеремић Видоја из Бајине Баште.

Рех 14/12 - Захтев за рехабилитацију Кнежевић Љубише из Чајетине.

Рех 15/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Васиљевић Обрада из Ариља.

Рех 17/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Караклић Љубомира из Заовина.

Рех 18/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Митровић Миломира из Руде Букве. 

Рех 19/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Пржуљевић Петра из Ужица.

Рех 20/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Секулић Чедомира из Ужица.

Рех 21/12 - Захтев за рехабилитацију  Карапанџић Василија из Ужица.

Рех 22/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок Павловић Раденка из Рогу.

Рех 23/12 - Захтев за рехабилитацију  сада пок. Илић Радојице из Ракља.

Рех 24/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок Марић Петка из Заовина.

Рех 26/12 - Захтев за рехабилитацију  Јараковић Здравка, Богољуба, Миље и Ленке.

Рех 27/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Рајаковић М. Милана из Смедерава.

Рех 28/12 - Захтев за рехабилитацију  сада пок. Јовановић Милете из Глумча.

Рех 29/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Крга Радивоја из Пожеге.

Рех 30/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Мијушковић Гаврила из Ужица.

Рех 31/12 - Захтев за рехабилитацију Илић Зорке из Латвице.

Рех 32/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок Аџић Светозара из Ужица

Рех 33/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок Тришић Драгољуба из Бајине Баште.

Рех 35/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Лијескић Радише из Дрежника.

Рех 38/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок Караџић Рада из Бајине Баште.

Рех 40/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Ђокић Марка из Глумча.

Рех 41/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Матић Миленка  из Зарожја.

Рех 42/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Аџић Светислава из Ивањице.

Рех 43/12 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Грујић Драгић из Годечева. 

Рех 1/13 - Захтев за рехабилитацију Милићевић Олге из Ужица.

Рех 3/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Жунић Драгослава из Ужица.

Рех 4/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Дуњић Велимира из Бајине Баште.

Рех 7/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Матовић Крсте из Јежевице.

Рех 9/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Кривокућа Божидарта из Ивањице.

Рех 11/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Стојановић Видоја из Мачката. 

Рех 13/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Радовановић Милије из Честобродице.

Рех 15/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Чолић Димитрија из Севојна.

Рех 16/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Ђоковић Владимира из Пријепоља. 

Рех 18/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јовић Миленка из Дубоког. 

Рех 19/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Новаковић Ђорђа из Ужица. 

Рех 21/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Зекановић Тихомира из Ужица.  

Рех 22/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Милошевић Миодрага из Маковишта.

Рех 23/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Драгићевић Божидара из Шума. 

Рех 25/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Ивановић Јована из Ивањице. 

Рех 28/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Селаковић Милорада из Солотуше.

Рех 29/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Симеуновић Сима из Горње Добриње.  

Рех 30/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јанковић Раденка из Бакионице, Пожега.  

Рех 31/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јовичић Радивоја  из Милићевог Села.   

Рех 33/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Тошић Драгутина из Мокре Горе.

Рех 34/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Трифуновић Емилије из Ужица. 

Рех 35/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Варагић Јевтимира  из Душковца.

Рех 37/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Тановић Видоја  из Дријетња. 

Рех 38/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Киковић Томислава  из Нове Вароши. 

Рех 39/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Панић Радоја из Биоске. 

Рех 41/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јеремић Радојице из Ивањице.   

Рех 42/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Марковић Војимира из Милићевог села.   

Рех 43/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Гавровић Љутомира из Гугља.   

Рех 45/13 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Петровић Драгољуба из Бајине Баште.

Рех 1/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Радојевић Стевана из Ивањице.

Рех 2/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Тодоровић Божидара из Ариља.  

Рех 3/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Ерић Стојана и Ерић Мијајла из Севојна.   

Рех 4/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Марковић Драгана из Годовика.   

Рех 6/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Дедовић Добросава из Ужица. 

Рех 10/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Стевовић Милана из Ниша.

Рех 11/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Трифуновић Трифуна из Речица.

Рех 12/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јевдоксић Милана из Нове Вароши. 

Рех 15/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Ненада Јовичића из Мале Јежевице.

Рех 16/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Крчевинац Радојка из Богојевића.

Рех 17/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Спасојевић Радисава из Здравчића. 

Рех 20/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Захарић Захарија из Кремана.

Рех 21/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Захарић Стјепана из Кремана.

Рех 22/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Сретена Ивановића из Бесеровине.

Рех 23/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Гојка Милојевића  из Београда.

Рех 24/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Миодрага-Мијата Танкосића  из Пожеге

Рех 25/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Живка Благојевића из Руде Букве.

Рех 26/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Демировић Милана из Дражевића. 

Рех 27/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Цвијовић Миленка из Тврдића. 

Рех 28/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Стефановић Илије из Ужица. 

Рех 29/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Обрада Микавица  из Пријепоља.

Рех 31/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Милекић Новака из Мокре Горе.

Рех 32/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Јанковић Млађена из Речице.

Рех 35/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Милијановић Добривоја из Ступчевича. 

Рех 38/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Косановић Милоша из Ваљева. 

Рех 40/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Маркићевић Радисава из Пилатовића.

Рех 47/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Манојловић Станислава из Бакионице.

Рех 43/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Црнковић Надежде из Латвице.

Рех 49/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Обрадовић Радише из Љубиша.

Рех 50/14 - Захтев за рехабилитацију сада пок. Гмизовић Милисава из Буара.